Construing Chapter

We Are Family

Tvätt med is

Jag arbetar med att tvätta saker i torr is. Det kallas för isblästring och innebär att man tvättar saker och ting som vanligtvis är svåra att tvätta. Det brukar oftast vara motorer och sådana saker där det inte räcker med lite tvål och vatten för att det ska försvinna. Så det här är en väldigt effektiv tvättningsmetod. Fast det är ju ingen metod man använder för att tvätta kläder med direkt utan det när man använder den här metoden så är det stål och sådana saker som man tvättar. Och det blir riktigt rent.